Ücret Politikamız

Şirketimiz Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya ve her iki kıtadan Adalara köprü olarak yolcu ve araç taşımacılığı faaliyetlerini yürütmekte olup, tüm hatları ve gemileri işletirken ilk amaç ve hedefimiz, müşterilerimize en iyi hizmeti vermektir. GESTAŞ olarak güvenilir, hızlı, kesintisiz hizmet vererek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve bunu sürekli kılmak, kalite politikamızın ana ilkelerini teşkil etmekte olup, gemilerimizi zaman içinde yenileyerek ve en son teknoloji ürünü gemilerin filomuza katılımını sağlayarak 24 saat aralıksız hizmet vermeye ve bunun devamını sağlamaya çalışmaktayız.

GESTAŞ olarak ana hedeflerimiz doğrultusunda, şirketimizi geliştirmenin yanı sıra; ülkemizde denizcilik ve turizm sektörlerinin gelişimine de katkıda bulunmak amacıyla ciddi bir yatırımla filomuza dahil ettiğimiz 5 yeni gemi ile hizmetlerimize kesintisiz olarak devam etmekteyiz. Şirketimiz, tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuat ve memorandumlarla uyumlu olarak sürdürmektedir. Tüm yolcu ve araçlara maksimum güvenlikle hizmet verebilmek ve her türlü olayda müşterilerimizin olası maddi kayıplarını maksimum limitlerle güvence altına almak için, uluslararası pazarda ciddi itibara sahip, İngiltere merkezli, güvenilir bir klüpten, gemilerin koruma ve tazmin (P&I) sigortalarını yaptırmaktayız. Bu amaçla satın aldığımız sigorta poliçelerinin teminat limitleri Türkiye’den alınabilecek benzer sigorta ürünlerinin limitleri ile karşılaştırılamayacağı gibi, primleri de doğal olarak daha yüksek olmaktadır.

Gemilerimizin inşaası, dizaynı ve denetimiyle ilgili teknik standartların uygunluğunu denetleyen Türk Loydu vasıtasıyla gemilerimizin klaslamasını (sınıflandırma) yaptırmaktayız. Tüm bu ürünler ve hizmetler, yukarıda da belirttiğimiz üzere, müşterilerimizin güvenli seyahat etmelerinin sağlanması, olası maddi kayıplarının önlenmesi ve en yüksek limitlerle teminat altına alınabilmesi amacıyla satın alındığından, yüksek prim ödemelerine ve hizmet bedellerine neden olmaktadır. Bu kalemlerin yabancı para birimleri bazında belirleniyor olması da, sizlerin de takdir edeceği üzere, şirketimizi aşırı değer artışları ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Müşterilerimizin can ve mal güvenliğini en yüksek seviyede sağlamak amacıyla, işletmekte olduğumuz gemi, hat ve iskelelerde alanında eğitim almış, mesleğinde deneyimli ve uzman personelle çalışmaya özen gösterdiğimizi, bu nedenle personel maliyetlerimizin de yadsınamayacak düzeyde olduğunu ifade etmek isteriz.

Siz kurumsal müşterilerimizin de takdir edeceği gibi, GESTAŞ olarak halkımıza ulaşım alanında ciddi bir kamu hizmeti sunma görevini üstlendiğimizin bilinciyle, karşı karşıya olduğumuz yüksek maliyetleri elimizden geldiğince sizlere yansıtmamaya çalışsak da, tamamen finansal nedenlerle belli dönemlerde fiyatlarımızda ayarlamalar yapma zorunluluğu doğmaktadır.

Bu noktada anlayışınız için teşekkür ediyor, fiyatlarımızdaki artışların, kalite politikamız çerçevesinde sizlere en iyi, hızlı ve güvenli taşımacılık hizmeti olarak geri döneceğini ifade etmek istiyoruz.

Saygılarımızla.
Gestaş Deniz Ulaşım
Turizm Ticaret A.Ş.

Önceki Makale Banka Hesap Bilgileri
Sonraki Makale